Aktuelt:

Classic Bifo Relax - NYHET!

Nytt bifokalt glass hvor konvergensprisme er lagt inn i ML28 - segmentet.
Spesiallaget for de som trenger høy addisjon. Prismene gir maksimum
komfort og avslapning for øynene. Bestilles på samme måte som et
standard bifokalt glass. Multilens regner ut prismene utifra styrken.

Add 3.50 - 10.00. Kan leveres med filter og prima.