Aktuelt:

FILTERGLASS TIL MØRKEKJØRING

Multilens NightCover/Filter LLR


Mange har problemer med blending ved bilkjøring på natten fra det blåaktige lyset til møtende trafikk. Dessuten blir en del personer mer nærsynte i mørket (nattmyopi). Til disse har Multilens laget ML NIGHT COVER med filteret ML FILTER LLR ( LED Light Reduction) en løsning som minsker problemet.

Nysgjerrig? Har du kunder som trenger dette?

LES MER HER:

http://multioptikk.no/produkter/ml/ml-night-coverfilter-llr/