Aktuelt:

ML Bandagelinser utgår

Se vedlagte liste


Kjære kunde

Vår leverandør Multilens har gitt oss beskjed om at disse ML Bandage utgår med umiddelbar virkning:

Artikkelnummer Produktnavn
N50525 ML 75 Soft bandage Mini
N50526 ML 75 Soft bandage Maxi
N50524 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 (1)
N50527 ML 75 Soft bandage RX ct.30 8,5/14,0
N50528 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 8,5/14,5
N50529 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 8,5/15,0
N50530 ML 75 Soft bandage RX ct.30 8,5/16,0
N50531 ML 75 Soft bandage RX ct.30 8,6/15,0
N50532 ML 75 Soft bandage RX ct.30 8,6/16,0
N50533 ML 75 Soft bandage RX ct.30 8,7/15,0
N50534 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 8,7/16,0
N50535 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 8,7/17,0
N50536 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 8,9/16,0
N50537 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 9,1/16,0
N50538 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 9,1/17,0
N50539 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 9,3/17,0
N50540 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 9,5/17,0
N50541 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 9,7/18,0
N50542 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 10,0/18,0
N50543 ML 75 Soft bandage Rx ct.30 10,0/19,0
N50522 ML Soft bandage Rx ct.30 9,0/16,0
N50523 ML Soft bandage Rx ct.30 9,0/18,0

Ta kontakt med kontaktlinsesupporten på telefon 22 333 100 om du har spørsmål.