Aktuelt:

NYHET - ML Peli Prism

For pasienter med homonym hemianopsi


For pasienter med homonym hemianopsi. Gjør det mulig for pasienten å oppdage bevegelse og hindringer i den blinde sonen. Det benyttes fresnelprisme teknologi, som har fordel av å være tynne og ha lav vekt. Leveres som press-on segment med 40 prismer, evt som en ML Optio løsning med 57 prismer.