Aktuelt:

Perform og Atoric design er nå oppgradert.

Nye navn er: Perform+ og Atoric+


Atoric vs Atoric+
Atoric
Atoric ble bygget på det gamle Perform med parametre Panto og Z-tilt (wrap) satt til 0, simulert en flat innfatning med en atorisk kompensasjon. Med flat kompensasjon var det ikke nødvendig med merking.

Atoric+
Atoric+ er bygget på den nye mer avanserte Perform+ beregningen, men med faste standard parametre satt til Panto 6, Z-tilt 4 og CVD (toppunktsavstand) 13 mm.


Perform vs Perform+
Perform
Perform var bygget på den gamle Perform beregningen med hensikt å bruke fastestandard parametre Panto 6, Z-tilt 4 og CVD 13mm, eller å spesifisere parametre individuelt.

Perform+
Perform+ er bygget på den avanserte beregningen hvor parametre Panto, Z-tilt og CVD må være spesifisert individuelt i forhold til kundens innfatning.


Montering – ML SINGLE VISION:

En viktig forandring er også at monteringen av glasset for både Atoric+ og Perform+ eri midten av sirkelen.