Aktuelt:

PFAS i spesiallinser

Leverandør informerer


PFAS i speciallinser – begränsningsförslag
 
Hur påverkas speciallinsmarknaden?
 
PFAS (Per-och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsbegrepp på en stor ämnesgrupp som används i en mängd olika produkter och industrier, däribland stabila linser.
 
Miljö
Dessa ämnen har många positiva egenskaper som gynnar linsbäraren men dessvärre är de svåra att bryta ner. PFAS som är fett-, smuts- och vattenavvisande används i princip i alla material som globalt används i stabila linser för att de ska fungera som de ska.
När dessa hälso- och miljöintressen ställs mot varandra, anser vi att nyttan för patienten överväger, inte minst då kontaktlinser står för en relativt liten del av det totala avfallet.
 
Begränsningsförslag
I början av året lämnades ett omfattande begränsningsförslag in till den Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) gällande PFAS. Speciallinsmarknaden, och framför allt de som använder stabila linser i sin vardag, skulle påverkas mycket om förslaget implementeras eftersom materialen som tillverkare av stabila kontaktlinser idag använder skulle försvinna.
 
Undantagsbegäran
EuromContact, ett internationellt organ som representerar europeiska kontaktlinstillverkare, jobbar just nu aktivt med att samla data för en undantagsbegäran för stabila kontaktlinser som kommer att lämnas in till ECHA efter sommaren. Multilens stöttar EuromContact i detta arbete genom att dela med oss av data kring användningen av stabila kontaktlinser och deras material.
Det pågår alltså en kraftsamling på internationell nivå där flertalet experter inom området ser ljust på att få igenom en undantagsbegäran, och vi på Multilens gör allt vi kan för att stötta detta arbete.
 
Vid frågor, tveka inte att höra av dig till oss!
 
Tlf 22 333 100 eller support@multilens.se

pfas-svenska

pfas-engelska