NoIR:

NoIR Filter 20

Varenr: 20 |NAV nr: 060304
/upload/2019/10/31/ml-20.jpg?w=1000
/upload/2019/10/31/filter-20.jpg?w=1000

  • Noir filter grå 20
  • 58% transmisjon
  • ML filter ND 20 er et nøytralt grått filter som reduserer mengden lys som slipper gjennom til øyet. Filtrene absorberer alle bølgelenger like mye, i motsetning til kantfiltre som absorberer mest kortbølget, blått lys. Dette gjør at man ikke får noen fargeforvrengning med filtrene, kun en demping av lyset.
  • Har en flat transmisjonskurve.
  • Hjelper mot blending fra lyskilder
  • Brukes bl.a. til Sjøgrens og tørre øyne.
  • Hvilket filter som velges av bruker er subjektivt og det vil ofte forekomme avvik fra anbefalingene.
  • Leveres som PLANOLINSER eller i en av NOIR INNFATNINGENE med polykarbonatlinser
  • Kan leveres som plano og rx glass i CR39 materiale farget fra Multilens.
  • NAV nummer: Filterglass med styrke 076185. Filterglass uten styrke 100247.

Bildet viser hvordan det er å se med filteret.

Tilbehør

Jesper

Gråbrun plastinnfatning 51/19

Sun Guard 1 sort

Filterbrille med avtagbar sidebeskyttelse