NoIR:

NoIR Filter 21

Varenr: 21 |NAV nr: 060304
/upload/2019/10/31/ml-21.jpg?w=1000
/upload/2019/10/31/filter-21.jpg?w=1000

  • Noir filter grå 21 - medium grå
  • 32% transmisjon
  • ML filter ND 21 er et nøytralt grått filter som reduserer mengden lys som slipper gjennom til øyet. Filtrene absorberer alle bølgelenger like mye, i motsetning til kantfiltre som absorberer mest kortbølget, blått lys. Dette gjør at man ikke får noen fargeforvrengning med filtrene, kun en demping av lyset.
  • Har en flat transmisjonskurve.
  • hjelper mot blending fra lyskilder
  • Brukes f.eks til Sjøgrens
  • Hvilket filter som velges av bruker er subjektivt og det vil ofte forekomme avvik fra anbefalingene
  • Leveres som PLANOLINSER eller i en av NOIR INNFATNINGENE med polykarbonatlinser.
  • Kan leveres som plano og rx glass i CR39 materiale farget fra Multilens.
  • NAV nummer: Filterglass med styrke 076185. Filterglass uten styrke 100247.

Bildet viser hvordan det er å se med filteret.

Tilbehør

Alex brun

Flexistenger og nøkkelbro

Landmark

Dekker meget godt

Prima+

Hard, superAR, antistatic og cleancoat