Tilvenningsgaranti

Vi tilbyr tilvenningsgaranti.

Om glassløsningen kunden har kjøpt ikke fungerer, kan kunden bytte til et annet glass.

OBS! Tilvenningsgaranti tilbys kun ved å bytte mot et av våre Multilens glass.

Dyreste løsning blir fakturert.

Tilvenningsgarantien gjelder ikke ved feil refraksjon, feil oppmerking eller feil i innslip.

Kontakt oss hvis du har spørsmål rundt dette.

Vedlegg

Tilbehør