Lommelupe:

Coil Visual Tracking Mag Rød

Varenr: COIL 5850/12 |NAV nr: 055775
/upload/2011/03/07/coil-5850-13.jpg?w=1000
/upload/2011/03/07/coil-5850-14jpg.jpg?w=1000
Visual Tracking Magnifier (VTM) er designet spesielt for å
hjelpe brukere med dysleksi og andre leseproblemer.

VTM hjelper brukerne med å fokusere på det enkelte ord
eller enkelte setninger.

Lupen liggger godt på teksten, og er enkel å flytte på.

Vedlegg

Tilbehør