Svaksyntoptikk:

Multilens Forstørrelse vår redning

Varenr: 99062EN, 99062SV |NAV nr:

En bok for fagpersoner som ønsker å hjelpe personer med nedsatt syn

Boken har som formål å gjøre det mulig for personer med nedsatt syn å få hjelp i førstelinjen, da gjerne hos en optiker. Dette er for optikeren som ønsker å kunne tilby hjelp til den med synsproblemer utover standardløsninger.

Kapitler i boka er:
- Forstørrelse og dens prinsipper
- Anamnese og det å forstå problematikken
- Refraksjon og synsfunksjon
- Forstørrelse og det å øke addisjonen
- Lys, blending og utstyr
- Caser fra virkeligheten
- Syv prinsipper for å få et bra resultat
- 99062EN er boken på Engelsk
- 99062SV er boken på Svensk

 

 

Boken er skrevet av Jørgen Gustavsson (Optiker, ph.d, Faao) og er på svensk

Vedlegg

Tilbehør