Multilens:

Multilens Filter 23

/upload/2022/12/21/ml-23-.jpg?w=1000
/upload/2022/12/21/filter-20-21-22-og-23-ny.jpg?w=1000

Filter ML 23  
96 % absorbsjon

ML filter 23 er et nøytralt grått filter som reduserer mengden lys som slipper gjennom til øyet. Filtrene absorberer alle bølgelengder like mye, i motsetning til kantfilter. Dette gjør at man ikke får noen fargeforvrengning med filtrene, kun en demping av lyset.
Filteret har en flat transmisjonskurve.

  • Leveres som plano glass eller med styrke i index 1,5,1,6 eller 1,74
  • Kan leveres i ulike ferdigløsninger, se bilde

Vedlegg

Tilbehør