Multilens:

Multilens Filter 500 + 65% grå pol

Varenr: 31150 |NAV nr: 076185 m/styrke. 100247 u/styrke.
  • Filter 500 kombinert med et lyst grått polarisert filter i 65% grå.
  • Absorbsjon 79%
  • Brukes til Makula degenerasjon, Glaukom, Diabetesretinopati og Retinitis pigmentosa.
  • Hvilket filter som velges av bruker er subjektivt og det vil ofte forekomme avvik fra anbefalingene.
  • Kan leveres som plano, enstyrke, bifokalt, trifokalt, progressivt og i spesialoptikk som f.eks. ML Optio.
  • CR39 materiale
  • Kan leveres i indeks 1.50
  • Kan leveres med ulike typer behandling som dura, prima eller prima+.

Tilbehør

Nuaco

Lav addisjon progressivt